កន្លែងអង្គុយកក់ក្ដៅ

តំបន់តិចតួចមិនចាំបាច់ពិបាកក៏ដូចជាកន្លែងទំនេរជាច្រើនជឿទេ – ជឿបណ្ណាល័យឬដង់ស៊ីតេ – ពិតជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប៉ះនៃ cosiness មួយ។ សុន្ទរកថាគ្រឿងអលង្ការដ៏សំបូរបែបនៃកន្លែងរស់នៅតូចនេះមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅក៏ដូចជាប្រណីតសូម្បីតែគ្មានកន្លែងទំនេរច្រើនក៏ដោយ។

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.