រចនាបថទូទាំងពិភពលោក

នៅក្នុងអ្នករចនាអត្ថបទបន្ទប់គេងរបស់ក្រុមអ្នករចនាបទវាយបង្ករ Betheter ដែលមានលំនាំដែលមានលំនាំយ៉ាងខ្លាំង, ខណៈដែលជញ្ជាំងពណ៌សក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌដ៏ស្រពិចស្រពិលដែលសូម្បីតែឆ្កែរបស់នាង, Geronimo, អាចពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់។

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.